Voetreflexzonetherapie

Op onze voeten bevinden zich reflexzones. Deze zones corresponderen met organen, zenuwbanen en spieren. Ze vormen als het ware een afspiegeling van het lichaam.

De therapeut begint de behandeling met na te gaan welk zones verstoord zijn. Door een lichte druk uit te oefenen voelt de therapeut naar verandering in het weefsel van zo’n zone. Dit kan een verharding zijn, transpiratie, eeltvorming en dergelijke meer. De patiënt kan dit onder vorm van pijn ervaren, mogelijks al een doffe, zeurende of stekende pijn.
Naarmate de behandeling vordert, zal ook de pijnsensatie aan deze zones afnemen.